ESKİŞEHİR TTP

ETTOM

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan programlar kapsamında sunulan projelerin bilimsel değerlendirme süreçlerinde panelist/dış danışman olarak görev alabilmenin ön koşulu; kişisel bilgilerin, bilimsel ve teknolojik faaliyet alanlarının ve Ar-Ge yetkinlik bölümü altında yer alan bilgilerin TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS)'ne eksiksiz girilmesi ve bu bilgilerin veritabanında güncel tutulmasıdır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılan protokol doğrultusunda, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS)'nde yer alan makale, bildiri, kitap vb. bilgilerinizin tarafınızca ARBİS'e kolaylıkla aktarılabilmesine imkan sağlanmıştır.

ARDEB panellerine "Panelist/Dış Danışman/Gözlemci Panelist" olarak katılım sağlayabilmek için ayrıca, ARBİS veri tabanının http://arbis.tubitak.gov.tr/tr/kullanici/gorevAlmaTercihi adresinde yer alan "Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)" altındaki seçeneklerin işaretlenmesi gerekmektedir.

ARBİS bilgilerinizin eksiksiz ve güncel olması ayrıca, yeni oluşturulan ve/veya iyileştirmeler yapılan destek programlarımız hakkında daha sağlıklı bilgi almanızı sağlayacaktır.

Duyurular
Eskişehir Web Tasarım