ESKİŞEHİR TTP

ETTOM

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve ESOGÜ’nün ortağı olduğu Osmangazi Teknoloji Anonim Şirketi’nin (OTEK A.Ş) sahip olduğu Fikri Mülkiyet Hakları portföyünü yönetir. Bunun yanında fikri mülkiyetin ön incelemesi, başvuru ve tescil süreci ile var olan patent portföyünün pazarlanması ve lisans süreçlerini koordine eder. Birimde 1 personel görev yapmaktadır.


Yetkili uzman, kendisine ulaşan Başvuru ve/veya Buluş Bildirim Formlarının ön inceleme süreçlerini yürütür, ön inceleme sonucunda buluş sahibi veya yetkili patent ofisi ile gerekli koordinasyonu sağlar. Başvuruların ESOGÜ Fikri Mülkiyet Hakları Komisyonuna sunum, kuruldan gelecek yanıtlara göre fikri mülkiyet başvuru ve tescil süreçlerini yönetir.

 

Araştırmacılardan gelen buluş bildirim formlarını değerlendirir. Akademisyenleri yerinde ziyaret ederek araştırmacıları takip ve teşvik eder.


Fikri Mülkiyet portföyünü Lisans Anlaşmaları yolu ile ticarileştirir.


Elindeki Fikri Mülkiyet Portföyünü etkin olarak pazarlar, tanıtımını yapar. Fikri Mülkiyet portföyünü katalog haline getirir. Fikrin önemli ve ilgi çekici alanlarını öne çıkararak müşterilere ulaştırır. Bu katalog fuarlarda ve meslek odaları aracılığı ile sanayi firmalarına dağıtılır. Aynı zamanda yurtdışındaki ticari ataşeliklere, anlaşmalı teknoloji transfer ofislerine gönderilerek, uluslar arası pazarlara ulaşması sağlanır.


Birim, fikri haklar ve korunması konusunda akademisyenlerin teknik bilgi seviyelerini arttırmak için eğitimler (Patent süreçleri, patent araştırması) düzenler.
Fikri Mülkiyet Hakları Birimi, ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) ve OTEK A.Ş tarafından kendisine iletilen Fikri Hakları almakla birlikte, bu tüzel kişilikler dışında gelen gerçek kişi başvurularına da yardımcı olmaktadır.

Eskişehir Web Tasarım