ESKİŞEHİR TTP

ETTOM

Eskişehir Osmangazi Üniversitemizde yenilikçi girişimciliği geliştirmek, sürdürülebilir bir girişimcilik ekosistemi oluşturma hizmetleri ETTOM Girişimcilik Güçlendirme Ağı (EGG’A) adı verilen çatı altında verilmektedir. Bu yapı gerçekleştirilmekte olan faaliyetlere bir standart getirilmesi, plan ve program dahilinde birbirini tamamlayan adımlar şeklinde tasarlanmış olması, tek merkezden tek mesaj ile yönetilebilmesi, nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi açısından büyük önem teşkil etmektedir. Girişimcilik ekosistemi altı ana etken üzerinde inşa edilmiştir. Bunlar, girişimcilerin iş fikri analizleri, eğitim süreci, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve etkisinin arttırılması için etkinlikler ve aktivitelerin yapılması, tecrübe ve bilgi paylaşımı için mentor mekanizmasının olması, girişimcilerin finansal kaynaklara erişimlerinin sağlanması, pazara açılmadan en düşük risk düzeyiyle projelerini uygulamaya koyabilecekleri kuluçka merkezlerinde faaliyete geçmeleri ve tüm süreçleri tamamlayan girişimlerin şirketleşmelerinin desteklenmesidir.

 

 

ETTOM Girişimcilik Güçlendirme Ağı’nın faaliyetleri:

Eskişehir Web Tasarım