ESKİŞEHİR TTP

ETTOM

Teknoloji Transferi; kamu, özel sektör, araştırma ve eğitim kuruluşları, sivil toplum örgütleri gibi paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve teçhizat akışı süreçlerini kapsamaktadır. Üniversitelerde Teknoloji Transferi ise, bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşme sürecini baştan sona kapsayan destek hizmetleri bütünü̈ olarak tanımlanabilir.

 

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİNİN AMAÇLARI

  1. Bilimsel çalışmalarının, ihtiyaç̧ duyulan sektörlerin hizmetine sunulması, 
  2. Akademik bilginin, sadece “bilimsel yayın” ile kısıtlı kalmaması, “ticari değer” kazanması,
  3. Bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkan buluş̧ ve yenilikçi ürünlerin endüstriye sunulması, bu yolla elde edilen ticari kazanç̧ ile üniversitede yürütülen araştırmaların devamı için kaynak sağlanması,
  4. Akademisyenlerin, ortaya çıkardıkları ürünler için hak ettikleri finansal kazanıma ulaşmaları,
  5. Akademisyenlere, “ spin-off ” lar kurarak birer girişimci olma imkânı yaratılması,
  6. Endüstrinin ihtiyaç̧ duyduğu bilimsel çalışmaların yurtdışından değil kendi üniversitelerimiz aracılığı ile karşılaması,
  7. Fikri Mülkiyet Haklarının korunması için destekler sayesinde patent sayısın artması ve buluş̧ ifşa vakalarının azaltılması,
  8. Akademisyenliği tercih etmek isteyen öğrencilere daha geniş̧ ufuklu bir gelecek çizebilmek ve böylece beyin göçünün engellenmesi.

 

ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında özellikle endüstride kullanılması, ulusal ve uluslararası finansal destek programlarından daha etkin bir bicimde yararlanılması, üretilen bilginin topluma yayılması ve ticari ürüne dönüştürülmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve akademik girişimciliğin teşvik edilmesi yönünde evrensel yaklaşımlar izlenerek ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunulması amacıyla kurulmuştur. Merkez Yönetmeliği 27.12.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

ETTOM Tanıtım ve Halkla İlişkiler Biriminin öncelikli amacı; hedef kitlenin çeşitli destek programlarından haberdar olması, yararlanabilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, fikri sınai mülkiyet haklarının yönetimi, lisanslama, şirketleşme ve girişimcilik ile ilgili bilgilendirilme ve yönlendirilmelerin yapılması, eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, konuyla ilgili farkındalıklarının artırılması için bu alanlardaki tanıtım çalışmaları ve bültenlerinin hazırlanması ve yaygınlaştırılmasıdır.

 

Eskişehir Web Tasarım