ESKİŞEHİR TTP

ETTOM

ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (ETTOM)

ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında özellikle endüstride kullanılması, ulusal ve uluslararası finansal destek programlarından daha etkin bir biçimde yararlanılması, üretilen bilginin topluma yayılması ve ticari ürüne dönüştürülmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve akademik girişimciliğin teşvik edilmesi yönünde evrensel yaklaşımlar izlenerek ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunması amacıyla kurulmuştur. Merkez Yönetmeliği 27.12.2013 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

OTEK A.Ş.

ESOGÜ ile Savronik A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında %80 hissesi ESOGÜ’ye ait olmak üzere kurulmuştur. 13.01.2016 tarihinde ETBG’ye sunulan Ar-Ge projesi kapsamında, OTEK A.Ş. Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyete geçmiştir.

Osmangazi Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş; ülkemizde üniversite-sanayi işbirliğini, TTO şirketleşme sürecinde de yürüterek, etkin bir model oluşturulması amacını taşıyan ve ortaklık yapısı itibariyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bir kuruluştur.

 

Marka Yaratma Danışmanlığı

Marka; günümüz rekabet şartlarında bir isim olmanın ötesinde ürüne bir kimlik, kişilik katan, tüketicilerin algılarıyla şekillenen, ürün tercihlerinde tüketicilere rehberlik eden bir işletme varlığıdır.

Marka yaratma aşaması, yeni doğacak bir yatırımın en önemli aşamasıdır. İyi bir marka, çok iyi bir marka adı, çok iyi bir marka stratejisi ve çok iyi planlanmış yol haritasıyla yaratılabilir. Bu sebeple; bu süreç profesyonel olarak yönetilmelidir.

 

Hizmet Kapsamı

 • Durum Analizi: Marka ve işletmenin gelecek stratejilerine temel olacak mevcut durumun analizi

 • Müşteri analizi: Potansiyel Hedef kitlenin beklenti ve ihtiyaçlarının tespiti

 • Rakip analizi: Rakiplerin stratejilerinin, ürünlerinin, mesajlarının ve Pazar paylarının analizi

 • Pazar analizi: Pazarın gelişiminin, trendlerinin, pazarı tetikleyen parametrelerin, Pazar büyüklüğünün analizi ve gelecek yıllar için projeksiyonlarının öngörülmesi

 • İç analiz: Marka kimliğinin analizi

 • Hedef pazarları belirlenmesi

 • Marka hikâyesinin ve değerlerinin oluşturulması

 • Tüketici algı haritalarının çizilmesi

 • Marka vaadinin ve söyleminin ortaya çıkarılması

 • Marka kimliğinin oluşturulması/ yeniden yaratılması

 • Marka bileşenlerinin tasarımı, kurumsal kimlik oluşturma süreçlerinin yönetimi

 

Marka İsmi Yaratma Süreci

Marka, tüketicinin zihninde diğer markalardan ayrı, farklı bir iz yaratmak için özetlenmiş bir algılanan değerdir.

 • Markanın faaliyet gösterdiği sektöre ilişkin ön araştırma yapılır.

 • Marka stratejisine, rakiplerin adlarına, marka adının uygulanacağı alanlara ve müşteri grubuna göre isimlendirme stratejisinin çerçevesi çizilir.

 • Marka adının anlam bilim (anlamlı mı olacak, hangi dilde anlamlı olacak, ne anlatacak) ve şekil bilim (en çok ya da en az kaç harften oluşacak, nasıl bir fonetiği olacak, küçük tipografi mi olacak yoksa büyük mü) çalışmaları yapılır.

 • İşletmenin marka ile ilgili beklentileri analiz edilir.

 • Markalandırma stratejisi: Markanın hikayesi değerleri, vaadi ve kimliğine uygun stratejiler geliştirilir.

 • Rakip analizi: Rakip marka adları ve sektör özellikleri incelenir.

 • Marka İsim Yaratma: Marka isim çalışması yapılır. 10 isim sunulur ve isim onaylanana kadar marka ismi yaratma süreci devam eder.

 • Tescil Kontrol: Tescil edileceği pazarlara yönelik kontrolleri yapılır.

 • Detaylı Kontrol: Sosyal medya hesap uygunlukları ve arama motoru araştırmaları yapılır.

 • Tescil süreci: Tescil Başvurusu yapılır.

 • Logo, maskot, kurumsal kimlik, slogan tasarımları yapılır ve işletmeye sunulur.

 

Marka kimliği Yaratma Danışmanlığı

Marka kimliği rekabetçi ortamda markanın gelişimini sürdürmesi ve karlı bir büyüme saplamasındaki temel kavramdır. Güçlü bir marka yaratmak ancak doğru ve etkin bir marka kimliği tasarımı ile mümkün olabilir.

İşler ters gittiğinde yapılması gereken tekrar ayağa kalkmaktır, hem de büyük bir güçle…

 

Hizmet Kapsamı

 • Markanın mevcut kimliğinin analiz edilmesi

 • Benchmarking çalışması: rakip marka ve ürünlerinin analizi

 • Global örneklerin incelenmesi ve raporlanması

 • Marka stratejisinin yeniden tasarlanması

 • Marka vaadi, marka kimliği ve marka kişiliği gibi parametrelerin yeniden tasarlanması

 • Marka kimlik unsurlarının (logo, amblem, ambalaj, web sitesi)yeniden tasarlanması

 

Marka Yönetim Danışmanlığı

Markanın en yüksek değere çıkabilmesi, geniş alana yayılabilmesi, uzun yıllar hatırlanabilmesi ve markaya bağlı ürünlerden yüksek verim sağlanabilmesi için marka stratejilerinin tasarımı ve yönetimi hayati önem taşır.

 

Hizmet Kapsamı

 • Markanın stratejisini istikrarlı bir şekilde sürdürmesi için tüm pazarlama faaliyetlerinin planlanması, bütçelenmesi ve değerlendirilmesi

 • Üçüncü kişilerle yürütülen tasarım faaliyetlerinde doğru iş ortağının bulunması, brifing verilmesi ve ortaya çıkan işlerin markaya uygunluğuna danışmanlık edilmesi

 • Marka değeri ölçümleri (anket, mülakat, deney)

 • Rakiplerin pazarlama faaliyetlerinin takibi, raporlanması

 • Pazardaki gelişmelerin takip edilerek pazarlama faaliyetlerine bu çerçevede yön verilmesi

 • Yeni ürün ya da hizmetlerle ilgili fikirler geliştirilmesi, ortaya çıkan fikirlerin değerlendirilmesi

 • Pazarlama karmasının oluşturulması ve yönetilmesi

 • İtme-çekme stratejilerinin izlenmesi

 • Yıllık pazarlama ve faaliyet planlarının yürütülmesi, eşzamanlı etkinlik ölçümleri, raporlanması ve iyileştirilmesi

 • Belirli periyotlarla yapılan faaliyetlerinin verimlilik değerIendirilmesi ve revizyonların yapılması

 

Marka Değerleme

Ölçemediğiniz değeri yönetemezsiniz.

Markasının değerini ölçmek ve bundan sonraki yol haritasını buna göre belirlemek isteyen markalar için sunulan bu hizmette, pazarın fotoğrafı çekilerek marka stratejisi yeniden şekillendirilir. Marka denetimi süreci araştırmalarla başlar.

 

Hizmet Kapsamı

 • SWOT, Boston D.G. Matrisi çalışmaları: Markanızın pazardaki mevcut durumunun analiz edilmesi

 • Müşteri analizi: Hedef kitlenin çok boyutlu analizi

 • Rakip analizi: rakiplerin stratejilerinin, ürünlerinin ve diğer özelliklerinin analiz edilmesi

 • Pazar analizi: Pazarın evriminin, trendlerinin ve pazarı tetikleye parametrelerin analiz edilmesi

 • İç analiz: Markanın bileşenlerinin analizi

 • Marka değeri ölçümleri: anket, saha, deney, mülakat çalışmaları ve raporlanması

 • Tedarik zinciri analizi, ölçümlenmesi

 • Marka stratejisine yeniden yön verilmesi, marka vaadi, marka kişiliği ve hedef kitle tanımlarının yapılması

 • Ürün hattı yönetim stratejilerinin geliştirilmesi ve yönetimi

 • Aksiyon planlarının hazırlanması, uygulaması ve değerlendirilmesi

 

Marka Ailesi Tasarlama Danışmanlığı

Birlikten güç doğar, tabi doğru ellerde

Birden fazla markası olan kurumların markalarını daha verimli yönetmeleri için yapılan çalışmada grup çatısı altındaki tüm markalar ve kategoriler ele alınarak markaların her birinin daha güçlü konuma erişmesi hedeflenir.

 

Hizmet Kapsamı

 • Markaların her birinin faaliyet gösterdiği alanlara ilişkin analizlerin yapılması

 • Müşteri analizi: tüm faaliyet alanlarındaki potansiyel hedef kitlelerin beklenti ve ihtiyaçlarının tespiti

 • Rakip analizi: Markaların her iri için rakiplerin stratejilerinin, ürünlerinin ve diğer özelliklerinin analiz edilmesi.

 • Pazar analizi: Tüm faaliyet alanlarında pazarın evriminin, trendlerinin ve pazarı etkileyen parametrelerin analiz edilmesi

 • İç analiz: Markaların kendi özelliklerinin analiz edilmesi

 • Markaların birbirlerine göre konumlarının ve pazardaki yerlerinin belirlenmesi

 • Faaliyet alanlarının ve ürün alanlarının tespit edilmesi

 • Markaların ayrışma sorunu varsa onun çözülmesi için stratejilerin yaratılması

 • Markaların ayrışma ve benzeşme noktalarının tespit edilmesi

 • Markalar hakkındaki tüketici algısının haritalandırılması, ürün hattının bu bilgiler ışığında oluşturulması

 • Marka genişlemesinde izlenecek yol haritasının belirlenmesi

 • Yeni markalar için yeni stratejilerin oluşturulması, marka ailesi ile uyumunun ölçülmesi ve takibi

Eskişehir Web Tasarım