ESKİŞEHİR TTP

ETTOM

ESOGÜ ile Savronik A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında %80 hissesi ESOGÜ’ye ait olmak üzere kurulmuştur. 13.01.2016 tarihinde ETGB’ye sunulan Ar-Ge projesi kapsamında, OTEK A.Ş, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyete geçmiştir.

 

Osmangazi Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş; ülkemizde üniversite-sanayi işbirliğini, TTO şirketleşme sürecinde de yürüterek, etkin bir model oluşturulması amacını taşıyan ve ortaklık yapısı itibariyle Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan bir kuruluştur.

 

OTEK A.Ş.’nin paydaşlarına sunduğu avantajlar;

  • OTEK; Teknoloji Geliştirme Bölgesi firması olduğundan; öğretim elemanlarının OTEK ile çalışmaları/ görevlendirilmeleri durumunda elde edecekleri kazançlar üniversite döner sermaye kapsamından muaftır.
  • OTEK; girişimci, özel sektör ve öğretim elemanlarının patent, telif, faydalı model gibi fikri sınai mülkiyet haklarına konu olabilecek teknoloji tabanlı buluşlarını destekler, ticarileştirme, lisanslama süreçlerini yürütür.
  • OTEK; öğretim elemanlarından talep edilecek eğitimlerin sözleşme, organizasyon, görevlendirme süreçlerini organize eder.
  • Üniversite- sanayi- kamu ortaklı projeler için; ortak arama, kontratlı ar-ge sözleşmesi, multidisipliner çalışma grupları oluşturulması, akademik danışmanlık sağlanması süreçlerinde hukuki, mali ve yönetimsel danışmanlık verir.
  • Ulusal/ uluslararası fon kaynaklarına proje yazım/ yürütme süreçlerine teknik destek verir.
  • OTEK Pazarlama Birimi; işletmenizin stratejik pazarlama planlaması, marka yaratma/ yönetme süreçleri, arama motoru optimizasyonları, sosyal medya yönetimi, pazarlama iletişimi unsurları yönetimi konularında teknik danışmanlık sağlar, işletmenizin analizini yaparak size özel hazırlanan içerik doğrultusunda eğitimler verir.
Eskişehir Web Tasarım