ESKİŞEHİR TTP

ETTOM

  • Uluslararası fon programlarına (Ufuk 2020, Erasmus+, İkili İşbirlikleri) ait çağrıların duyurulması
  • Ortaklık duyurularının ilanı
  • Proje fikrinin olgunlaşmasına yönelik toplantılar
  • Proje yazım ve yürütme desteği
Eskişehir Web Tasarım